Aantal fusiemeldingen in 2016 opnieuw gestegen
Datum
23 januari 2018

9 januari 2017

In 2016 zijn 523 fusies en overnames gemeld bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Dat is een stijging van 22 procent ten opzichte van 2015 (429). Het aantal fusiemeldingen stijgt sinds 2012 elk jaar. Sinds 2007 is het aantal fusiemeldingen niet zo hoog geweest.

Ook zorg en onderwijs

 

Net als in voorgaande jaren hadden de meeste meldingen betrekking op de sectoren dienstverlening (32 procent) en industrie (30 procent). Bijzondere aandacht verdient het aantal meldingen in de non-profitsector, omdat de Fusiegedragsregels sinds oktober 2015 ook op de zorg en het onderwijs van toepassing zijn. In 2016 kwam 13 procent van de meldingen uit de non-profitsector. Het gaat vooral om fusies en overnames tussen ziekenhuizen, thuis- en zorginstellingen, kinderopvangcentra, gezondheidsdiensten en woningcorporaties.

De Fusiegedragsregels beschermen de belangen van in een onderneming werkzame personen bij een voorgenomen fusie of overname. Op basis van de Fusiegedragsregels moeten ondernemingen fusie- of overnameplannen tijdig melden aan de betrokken vakbonden en de SER. Dit moet op een zodanig moment gebeuren dat de vakbonden nog wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op het tot stand komen van de fusie of overname en de uitvoering daarvan.

Behandeling klachten én bemiddeling

Sinds 1 oktober 2015 zijn de Fusiegedragsregels niet alleen van toepassing op fusies of overnames binnen het ‘klassieke’ bedrijfsleven, maar ook binnen de overheid, de non-profitsector en het vrije beroep. Bij een (dreigend) geschil over niet of niet behoorlijke naleving van de Fusiegedragsregels kunnen fusiepartijen of vakbonden nu ook verzoeken om bemiddeling. Deze mogelijkheid bestaat naast de mogelijkheid voor partijen om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels. Klik hier voor verdere informatie over de Fusiegedragsregels.

Bron: website SER

 

 

Gerelateerde artikelen

Tom en Alexandra van der Hoff - MKBedrijfsoverdrachten
10-jarig jubileum MKBedrijfsoverdrachten

MKBedrijfsoverdrachten bestaat 10 jaar! Ter gelegenheid hiervan hebben we ook een nieuwe beveiligde website: https://www.mk-bedrijfsoverdrachten.nl . Neem gerust een kijkje! (mocht de link niet werken, plak de link dan in de browser). Reacties zijn van harte welkom!   Velen weten inmiddels dat wij actief zijn in bedrijfsoverdrachten en -waarderingen. Minder bekend is dat wij ondernemers periodiek vanuit een financieel perspectief…

0 comments
HÉT BUSINESS VALUATION EVENT VAN HET JAAR!

Sprekers en inhoud workshops op het business valuation event van het jaar op 18 april 2018 Pablo Fernandez ‘The market Risk Premium and risk free rate after the recession’ The equity premium (also called market risk premium, equity risk premium, market premium and risk premium), is one of the most important and discussed, but elusive parameters in finance. Some confusion…

0 comments
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Ondernemingen ondervinden sinds enkele jaren problemen bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. De overheid probeert dit makkelijker te maken met de GO. Met deze Garantie ondernemingsfinanciering regeling helpt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang opdat ondernemers kunnen blijven ondernemen. De Rijksdienst voor…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin