Het belang van het beschermen van nieuwe ideeën is je ongetwijfeld bekend . Hiertoe kan je een octrooi of patent gebruiken. Namen en logo’s kunnen door merken, technische ideeën van een product door octrooien en de vorm van een product...
Lees meer »
Er is gekeken naar Universitair medische centra (UMC’s),Top klinisch ziekenhuizen, Algemene ziekenhuizen, Revalidatiecentra, Zelfstandige behandelcentra. Punten uit managementsamenvatting Stresstest Dalende rendementen doen stresstestscore[i] voor de sector met één punt dalen Valt op dat de totaalscore in 3 jaar tijd is...
Lees meer »
De hoeveelheid geïnvesteerd kapitaal in Nederlandse bedrijven door participatiemaatschappijen is in 2016 het hoogst sinds 2008. Nederlandse bedrijven kiezen dus voor private equity, er zijn meer investeringen in het private equity middensegment en er is fors meer nieuw kapitaal opgehaald...
Lees meer »
  6 juli 2017 Vanuit de wettelijke taak van de SER om medezeggenschap te bevorderen ziet de SER graag dat ondernemingen en organisaties nagaan of en hoe de medezeggenschap verder verbeterd kan worden. De SER heeft Instituut Gak bereid gevonden...
Lees meer »
Bron: Bureau van Dijck The value of mergers and acquisitions (M&A) deals targeting companies based in Western Europe in July fell to the second-lowest recorded over the last 12 months, according to information collected by the leading M&A database Zephyr....
Lees meer »
Persbericht van de Zuiderlijke Rekenkamer Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Limburg hadden Provinciale Staten op verschillende momenten gedurende het traject dat heeft geleid tot de verkoop van Attero uitgebreider in het besluitvormingsproces kunnen meenemen. Daar staat tegenover dat Provinciale Staten...
Lees meer »
Investeringsmaatschappij 3i neemt Hans Anders over. Het Britse 3i betaalt de investeringsfondsen Alpha en Alpinvest 200 miljoen euro voor de aandelen van de Nederlandse optiekketen. Hans Anders telt momenteel 456 filialen in 4 landen: 253 in Nederland, 105 in België,...
Lees meer »
Reactie op de stelling “De lage rente leidt tot een waarde-explosie voor ondernemingen” door: Prof. dr. Wim Holterman, hoogleraar Business Valuation, Rijksuniversiteit Groningen “De lage rente heeft zeker bijgedragen aan de stijging van de aandelenkoersen sinds de financiële crisis. De lage...
Lees meer »
Ondernemingswaarde, aandeelhouderswaarde, cash & debt free. Bij bedrijfsovernames en waarderingen komt veel specialistisch jargon voorbij. Maar let op: verkeerd begrepen termen kunnen grote consequenties hebben. Bart Gijsbers, Register Valuator en adviseur Corporate Finance bij De Hooge Waerder, verheldert enkele cruciale...
Lees meer »
Ik heb mij aangesloten bij de EACVA. Hierdoor heb ik mijn internationale netwerk fors uitgebreid. De EACVA (European Association of Certified Valuators and Analysts) is de beroepsvereniging voor de zakelijke waarderingsprofessional in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De EACVA is een...
Lees meer »