Aankoopbegeleiding kunnen we verdelen in een viertal eenvoudige fasen.

Voorbereidingsfase

Afhankelijk van het feit of u een strategisch koper, een MBO– of een MBI-kandidaat bent, zal de aanpak anders zijn.

Belangrijk is om te definiëren welke specifieke wensen de koper heeft. Een goede analyse aan de start levert namelijk veel voordelen op in het vervolgtraject. In de voorbereidingsfase wordt het zoekprofiel opgesteld en wordt besloten welke zoekkanalen worden gebruikt.

Acquisitiefase

In deze fase gaat MKBedrijfsoverdrachten over tot het benaderen van potentiële ondernemingen die door ons zijn geselecteerd. Tevens vinden oriënterende gesprekken plaats. Daarna zullen wij aan u een voorlopig advies uitbrengen.

Onderhandelingsfase

In deze fase worden nadere gesprekken gevoerd met over te nemen partijen. Met de meest geschikte kandidaat of kandidaten zullen wij samen met u gesprekken voeren.

Als de keuze is gevallen op een bepaalde partij zullen wij een waardering maken van de over te nemen onderneming. Tevens zullen wij een advies opstellen over de te betalen prijs en hoe deze prijs betaald/gefinancierd gaat worden (zie ook financiering).

Afrondingsfase

In de laatste fase worden de afspraken vastgelegd. Als regel maken wij een conceptvastlegging, die beoordeeld wordt door uw advocaat. Mocht u geen advocaat kennen dan kunnen wij u partijen adviseren. De “letter of intent” zal vervolgens door de verkopende partij worden beoordeeld. In dit document wordt vastgelegd dat u een onderzoek kunt verrichten naar de over te nemen onderneming. Partijen die hierbij kunnen worden ingeschakeld zijn  accountants en advocaten. Indien het onderzoek bij de onderneming met goed gevolg is afgesloten  kan er een koopovereenkomst worden opgesteld  die in ieder geval door uw advocaat moet worden beoordeeld. Daarna vindt de feitelijke overdracht plaats.

MKBedrijfsoverdrachten zal u tijdens het hele proces op de hoogte houden van de voortgang. Alle stappen die gezet worden, worden in overleg met u gedaan.

Neem voor meer informatie direct contact met ons op.