Het verkoopproces is te verdelen in een aantal stappen:

Bepaal de strategie

Bij voorkeur worden wij ruim op tijd betrokken bij een mogelijke verkoop van een onderneming. Dit wordt het verkoop klaarmaken van een onderneming genoemd. De praktijk is echter vaak anders. De ondernemer wil graag stoppen en hij/zij wil binnen een jaar de zaak hebben overgedragen. In beide situaties kunnen wij ondernemers goed helpen. De beschrijving hieronder geldt voor de ondernemer die op korte termijn zijn bedrijf wil verkopen.

Bepaal de waarde van de onderneming en de verwachte prijs

De ondernemer wil natuurlijk graag weten tegen welke prijs zijn onderneming verkocht kan worden. Dit onderzoek is arbeidsintensief (zie ook waardebepaling) maar is nodig om een goede onderbouwing van de waarde te realiseren en een goede inschatting te kunnen maken wat de onderneming in de markt zal kunnen opbrengen.

Stel een verkoopmemorandum op

Mede op basis van de waardebepaling  en in overleg met de ondernemer en zijn andere adviseurs (in ieder geval accountant) wordt een verkoopmemorandum opgesteld.

Bepaal het verkoopkanaal

In overleg met de ondernemer wordt bepaald hoe we een potentiële koper zullen gaan zoeken. Vervolgens worden deze ondernemers benaderd. Het verkoopmemorandum wordt pas verstuurd als de potentiële koper een geheimhoudingsovereenkomst aan MKBedrijfsoverdrachten heeft verstrekt.

Naar aanleiding van de search wordt een long list opgesteld

Op de long list staan partijen die mogelijkerwijs belangstelling hebben. Samen met u stellen wij een short list op van partijen waarmee MKBedrijfsoverdrachten gesprekken gaat voeren. De inventarisatie wordt met u teruggekoppeld.

Met geschikt geachte partijen worden gesprekken gevoerd

Samen met u worden de eerste gesprekken met de kopers gevoerd. De kopers willen weten wie de verkopende partij is. De verkopers willen weten wie “hun” onderneming wil overnemen.

Met de meest geschikte partij wordt een intentieovereenkomst opgesteld

In deze fase worden de hoofdcondities vastgelegd.

De kopende partij krijgt de gelegenheid om de onderneming te laten onderzoeken

De kopende partij kan specialisten inschakelen om de verstrekte informatie te toetsen of om extra aandacht te besteden aan bepaalde punten. Het oordeel over het onderzoek wordt teruggekoppeld.

De koopovereenkomst wordt opgesteld

Op basis van de intentieovereenkomst en het onderzoek van de onderneming wordt een koopovereenkomst opgesteld.

De onderneming wordt overgedragen

Afhankelijk van wat er in de koopovereenkomst wordt vastgelegd wordt de overdracht gerealiseerd.

MKBedrijfsoverdrachten speelt in het gehele proces een actieve rol.

Neem voor meer informatie direct contact met ons op.