In de wereld van de bedrijfsoverdrachten en dan met name bij een waardebepaling, geldt één methode als “de beste” methode, te weten de DCF-methode (Discounted Cash Flow methode).

In de wereld van de bedrijfsoverdrachten geldt één methode als “de beste”

Deze DCF-methode gaat uit van de verwachte cashflows die uw onderneming in de toekomst zal genereren. Hieronder verstaat men de liquide middelen die jaarlijks beschikbaar komen voor de vermogensverschaffers van de onderneming en kunnen worden aangewend voor aflossingen of het uitkeren van dividend.

Bij de DCF-methode worden de cashflows verdisconteerd tegen een rendementseis. Dit is de rendementseis die een koper/verkoper stelt als hij een bepaalde onderneming wil kopen/verkoper. Hoe hoger het risicoprofiel, des te hoger de rendementseis en des te lager de waarde. Overigens is dit risicoprofiel voor iedere onderneming verschillend. Zo heeft geld verdienen met de langdurige verhuur van een pand een lager risicoprofiel dan geld verdienen met een bouwonderneming die de panden bouwt.

Wij passen bijna altijd de DCF-methode toe. Het gebeurt wel eens dat deze niet wordt toegepast. Dit is eerder een uitzondering.

Neem voor meer informatie direct contact met ons op.