EY heeft een uitgebreid onderzoek uitgebracht over de zorgsector.
Datum
5 oktober 2017

Er is gekeken naar Universitair medische centra (UMC’s),Top klinisch ziekenhuizen, Algemene ziekenhuizen, Revalidatiecentra, Zelfstandige behandelcentra.

Punten uit managementsamenvatting

Stresstest

Dalende rendementen doen stresstestscore[i] voor de sector met één punt dalen

Valt op dat de totaalscore in 3 jaar tijd is gedaald van 6 in 2013 naar 4 in 2016. Verderop zullen we zien dat met name de dalende rendementen hier het grootste aandeel in hebben.

Resultaat en performance

Sector zakt onder de kritische rendementsnorm van 1,5%.

Over 2016 komt de hele sector uit op een gemiddeld rendement van 1,0% wat lager is dan de kritische norm van 1,5%. Dit betekent dat er weinig mogelijkheden zijn om buffers op te bouwen om te kunnen investeren en innoveren en er een sterke focus ligt op de financiële bedrijfsvoering.

Financiële positie en structuur

Solvabiliteit neemt toe tot 28,7% en voldoet ruim aan bancaire normen.

 De resultaten hebben bijgedragen aan een sterkere vermogenspositie. Het totale eigen vermogen van de door EY onderzochte subsectoren bedroeg eind 2016 € 14,9 miljard (2015: € 14,3 miljard). Mede dankzij een licht lager balanstotaal neemt de solvabiliteit toe tot 28,7% eind 2016 (2015: 27,5%), die hiermee aan de normen van banken (>20%) voldoet.

Rente- en aflossingscapaciteit

Ondanks lichte daling van 2,1 naar 2,0 voldoen alle subsectoren aan de bankennorm.

 Met de positieve resultaten over 2016 is ook vaak de rente- en aflossingscapaciteit op orde. Alle subsectoren halen de bankennorm van minimaal 1,3 alhoewel een daling zichtbaar is van 2,1 naar 2,0 over 2016. Ook hier hebben de RIBW’s een prominente plaats, maar dit komt vooral door hun beperkte schuldenlast en aflossingsverplichting in combinatie met een goede vrije kasstroom.

Aanbevelingen van EY

 

Zie hiervoor bijgevoegde Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2017 van EY

.

[i] De stresstest bestaat uit zes financiële kengetallen die inzicht geven in de solvabiliteit, de winstgevendheid en de capaciteit om aan rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De sectorscore geeft het aantal bancaire normen waaraan een subsector voldoet weer. Deze normen zijn ontleend aan financieringsconvenanten en interviews met banken

Bijlage(s)

Gerelateerde artikelen

Meer bedrijfstransacties in bouw en installatietechniek

Meer bedrijfstransacties in de bouw en installatietechniek. Er is een opvallende daling in de sector IT en online. Dit constateert Brookz in een rapport over het eerste halfjaar 2018. Brookz heeft tevens onderzocht welke invloed de omvang van een onderneming heeft op de prijs die gerealiseerd is in de markt. Daarbij is op basis van het onderzoek gebleken dat hoe…

0 comments
Waar let je op bij de keuze van een bedrijfsoverdrachtenadviseur als je je bedrijf wilt verkopen?

U verkoopt waarschijnlijk maar een keer in uw leven uw bedrijf. Bij welke bedrijfsoverdrachtenadviseur moet u dan zijn? Logisch Heel logisch lijkt het om naar uw accountant te gaan. Immers, hij is al jaren uw vertrouwenspersoon t.a.v. uw financiële zaken. Bedenk daarbij wel het volgende: welk belang heeft uw accountant bij de verkoop van uw bedrijf? Op het moment dat…

0 comments
Goede doel golfwedstrijd Kika

Kika Eind 2016 besloot Roger van der Linden om zich via Run for Kika Marathon in te zetten voor het werk van de Stichting Kinderen Kankervrij. Wat klein begon liep al vrij snel uit de hand met vele acties en evenementen Op vrijdag 24 augustus organiseert Kika bij Golf & Countryclub Hoenshuis een golfdag voor Kika. Het is een geheel…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin