EY heeft een uitgebreid onderzoek uitgebracht over de zorgsector.
Datum
5 oktober 2017

Er is gekeken naar Universitair medische centra (UMC’s),Top klinisch ziekenhuizen, Algemene ziekenhuizen, Revalidatiecentra, Zelfstandige behandelcentra.

Punten uit managementsamenvatting

Stresstest

Dalende rendementen doen stresstestscore[i] voor de sector met één punt dalen

Valt op dat de totaalscore in 3 jaar tijd is gedaald van 6 in 2013 naar 4 in 2016. Verderop zullen we zien dat met name de dalende rendementen hier het grootste aandeel in hebben.

Resultaat en performance

Sector zakt onder de kritische rendementsnorm van 1,5%.

Over 2016 komt de hele sector uit op een gemiddeld rendement van 1,0% wat lager is dan de kritische norm van 1,5%. Dit betekent dat er weinig mogelijkheden zijn om buffers op te bouwen om te kunnen investeren en innoveren en er een sterke focus ligt op de financiële bedrijfsvoering.

Financiële positie en structuur

Solvabiliteit neemt toe tot 28,7% en voldoet ruim aan bancaire normen.

 De resultaten hebben bijgedragen aan een sterkere vermogenspositie. Het totale eigen vermogen van de door EY onderzochte subsectoren bedroeg eind 2016 € 14,9 miljard (2015: € 14,3 miljard). Mede dankzij een licht lager balanstotaal neemt de solvabiliteit toe tot 28,7% eind 2016 (2015: 27,5%), die hiermee aan de normen van banken (>20%) voldoet.

Rente- en aflossingscapaciteit

Ondanks lichte daling van 2,1 naar 2,0 voldoen alle subsectoren aan de bankennorm.

 Met de positieve resultaten over 2016 is ook vaak de rente- en aflossingscapaciteit op orde. Alle subsectoren halen de bankennorm van minimaal 1,3 alhoewel een daling zichtbaar is van 2,1 naar 2,0 over 2016. Ook hier hebben de RIBW’s een prominente plaats, maar dit komt vooral door hun beperkte schuldenlast en aflossingsverplichting in combinatie met een goede vrije kasstroom.

Aanbevelingen van EY

 

Zie hiervoor bijgevoegde Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2017 van EY

.

[i] De stresstest bestaat uit zes financiële kengetallen die inzicht geven in de solvabiliteit, de winstgevendheid en de capaciteit om aan rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De sectorscore geeft het aantal bancaire normen waaraan een subsector voldoet weer. Deze normen zijn ontleend aan financieringsconvenanten en interviews met banken

Bijlage(s)

Gerelateerde artikelen

Een betrouwbare en gedreven adviseur

Maprima bestuurt en ondersteunt vennootschappen voor een groot aantal bedrijven en investeerders van over de hele wereld. Hun kantoren in Nederland, Luxemburg en België zijn de vertrouwde en deskundige partner voor bedrijven. Deze bedrijven willen  gebruik maken van de vele gunstige financiële, fiscale en juridische mogelijkheden die deze landen te bieden hebben. “MKBedrijfsoverdrachten is een deskundige en betrouwbare partner bij…

0 comments
VOOR WAARDERING VAN UW ONDERNEMING MOET U BIJ ONS ZIJN!

WAAROM ZOU U EEN WAARDEBEPALING UITVOEREN? U overweegt uw bedrijf te verkopen of u overweegt uw bedrijf over te dragen aan uw kinderen. Misschien wilt u weten of de maatregelen die u neemt in uw bedrijf tot een gewenste waardestijging leiden. Een waardebepaling is dan de oplossing. WAARDEBEPALING BIJ VERKOOP Uw bedrijf heeft voor u veel waarde, zowel materieel als emotioneel….

0 comments
Tom en Alexandra van der Hoff - MKBedrijfsoverdrachten
Bedrijf verkoopklaar maken

 Welke maatregelen moet u treffen om uw bedrijf verkoopklaar te maken? Vanuit een drietal invalshoeken bespreek ik hierna een aantal maatregelen die nodig is om uw bedrijf verkoopklaar te maken. Ten eerste is er sprake van FISCAAL EN JURIDISCHE optimalisatie? Zijn de juridische en de fiscale structuur overzichtelijk? Deze maatregelen dienen tijdig (ca. 3-5 jaar voor de overdracht) genomen te…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin