“Octrooi” of “Patent”

Date: 11.10.2017 | Artikelen

Het belang van het beschermen van nieuwe ideeën is je ongetwijfeld bekend . Hiertoe kan je een octrooi of patent gebruiken.

Namen en logo’s kunnen door merken, technische ideeën van een product door octrooien en de vorm van een product door modellen worden beschermd.

[1]“Octrooi”, geschreven onder auspiciën van de Orde van Octrooigemachtigden, is dé introductie in de juridische bescherming van uitvindingen door octrooien oftewel “patenten”.

Onmisbare basisinformatie voor het mkb, startende ondernemers, “start-ups”, zelfstandige uitvinders en iedereen die met innovatie te maken heeft. Wat is een octrooi of patent? Wanneer kies ik voor octrooibescherming en wanneer voor geheimhouding? Hoe verdien ik geld aan een octrooi? Wat moet ik doen zodat ik veilig kan ondernemen zonder last te hebben van andermans octrooien? Hoe kan ik andermans octrooien en de octrooiliteratuur in mijn voordeel gebruiken? Wat als ik beschuldigd word van het maken van inbreuk op een octrooi? Hoe hoog zijn de kosten van een octrooi en hoe beperk ik die?

Deze vragen en meer komen aan bod, op eenvoudige en toegankelijke manier beantwoord door wetenschapsjournalist Ir. Django Mathijsen.

Om allerlei aspecten rondom deze intellectuele eigendomsrechten eens duidelijk in beeld te brengen, is door de Orde van Octrooigemachtigden het boek OCTROOI uitgebracht. Kitty Veldman van Ab Ovo Patents & Trademarks uit Sittard-Geleen heeft hier een bijdrage aan geleverd.

Wellicht is dit boekje ook interessant voor je. Bijgevoegd kan je het downloaden.

Ik wens je veel leesplezier toe en, mocht je naar aanleiding van dit boek verdere informatie over het beschermen van producten of diensten op prijs te stellen, neem dan gerust contact op.

 

 

[1] Zie bijlage Octrooi

Downloads bij artikel