MKBedrijfsoverdrachten werkt onder andere samen met accountants. Bij aankooptrajecten dient een due diligence plaats te vinden (zie ook het aankoopproces), waarvoor u bij uw eigen accountant terecht kunt. Als u geen accountant heeft, kunnen wij u hierin adviseren.

Met het oog op de toegenomen complexiteit van de regelgeving is  de laatste jaren  een tendens ontstaan waarin wij steeds vaker door accountants worden ingeschakeld teneinde belangenconflicten te vermijden. Bij een bedrijfsovername bewaakt de accountant op afstand het proces en hervat zijn actieve rol op het moment dat de due diligence moet plaatsvinden of op het moment dat de overdracht aan de nieuwe koper plaatsvindt.

De kopende partij heeft er belang bij om een accountant in te schakelen die de organisatie al kent. Zo zien we vaak dat de dienstverlening die wordt geboden door de huisaccountant van de verkopende partij ook door de kopende onderneming wordt overgenomen.