Familiebedrijven vormen een belangrijke en stabiele basis voor het midden- en kleinbedrijf. Ze worden vaak in een adem genoemd met termen als “duurzaam” en “lange termijn”.

Bedrijfsoverdrachten zijn beladen onderwerpen en dit speelt des te meer bij familiebedrijven. De volgende aandachtspunten zijn van belang:

De opvolger moet de juist gekwalificeerde persoon zijn. De DGA wil na de overdracht uiteraard nog op goede voet kunnen verder leven met zijn familie. Het proces van de bedrijfsoverdracht dient derhalve nadrukkelijk transparant te zijn voor de familieleden. In  de meeste gevallen is dit helaas niet goed geregeld. Ruzies en conflicten hebben in familiebedrijven vaak een extra negatieve lading: niet alleen het bedrijf, maar vaak de hele familie is betrokken bij het conflict. De betrokkenen zitten in een spagaat tussen bedrijfsbelang, familiebelang en eigen belang, een hele lastige positie.

In het kader van de transparantie is het bij familiebedrijven van belang een waardebepaling uit te voeren. Deze waardebepaling, in combinatie met de fiscale voorzieningen, moet een optimale bedrijfsoverdracht realiseren.

Om ervoor te zorgen dat het proces van de bedrijfsoverdracht zorgvuldig verloopt hebben wij een stappenplan ingericht. In de procesgang kan het noodzakelijk zijn om andere partijen in te schakelen, zoals accountants, advocaten en notarissen.