MBI Kandidaten (Management Buy In-kandidaat) zijn kopers die niet bij het bedrijf werkzaam is maar de onderneming geheel of gedeeltelijk wenst over te nemen en na de koop het management van het bedrijf gaat voeren.

De Management Buy In is een vorm van bedrijfsovername waarvoor de laatste jaren veel belangstelling bestaat. Mede door de financiële crisis, die veel onzekerheid veroorzaakt, zien managers in loondienst de voordelen van het ondernemerschap: vrijheid, zelfontplooiing en eigen verantwoordelijkheid. Een MBI past daar goed in. Bovendien dient een aanzienlijk deel van de bestaande directeur-grootaandeelhouders (25% is ouder dan 55 jaar) de komende tijd toch heel serieus aan opvolging te gaan denken. Bij gebrek aan een geschikte opvolger binnen het bedrijf of binnen de familie is een overname door MBI Kandidaten een interessante optie.

MKBedrijfsoverdrachten begeleidt MBI kandidaten gedurende het aankoopproces (zie hiervoor ook het aankoopproces).