Hoewel in Nederland jaarlijks vele overnames plaatsvinden, blijft het aantal management buy-outs met enkele tientallen relatief beperkt. Het is echter een volwaardige vorm voor een bedrijfsovername, die niet onderdoet voor andere vormen.

Bij een management buy-out kopen één of meer managers het bedrijf waarvoor ze werken. Elke onderneming met gekwalificeerd management en goed voorspelbare cashflows komt hiervoor in principe in aanmerking. Niet alleen kleine bedrijven waarbij het om relatief bescheiden bedragen gaat, maar ook grote ondernemingen.

De management buy-out is een goed antwoord op een aantal knelpunten in het bedrijfsleven. Zo worstelen veel ondernemers met opvolgingsproblematiek. Dit vraagstuk is prangend nu de vergrijzing onder de bevolking zich steeds nadrukkelijker aandient. Een groot aantal ondernemers gaat de komende jaren met pensioen. Het kapitaal in de onderneming vormt een belangrijk deel van hun pensioenvoorziening, maar zonder verkoop van hun bedrijf kunnen zij die niet besteden voor hun oudedag. De management buy-out biedt in zulke omstandigheden een oplossing en een goede kans op continuïteit van de onderneming.

Menig manager koestert de wens om eigenaar te worden van het bedrijf waar hij of zij al jaren een prominente positie inneemt. Meestal voelt het bedrijf inmiddels ook al als “zijn bedrijf”.  Managers kennen het bedrijf waar ze werken doorgaans goed. Zij hebben er zelf mede vorm aan gegeven. Ook kennen zij de omstandigheden waaronder de onderneming opereert en zijn ze van krachten en zwakten goed op de hoogte. Last but not least, ze hebben al een relatie met de bedrijfseigena(a)r(en). Al met al kunnen managers daarom vaak logische en succesvolle kopers zijn.

Echter, niet elke manager is ondernemer. Ook hierover kunnen wij de aandeelhouders van advies dienen.