Door de ontwikkeling in de economie en de begrotingsdiscipline worden overheidsinstellingen en semi-overheidsinstellingen gedwongen om zich aan te passen aan nieuwe voorwaarden die gesteld worden door de marktsituatie. Steeds vaker worden zij tot schaalvergroting gedwongen om kostentechnisch gunstiger diensten te kunnen blijven aanbieden. Denk daarbij aan zorginstanties of sociale werkplaatsen die activiteiten overnemen of verkopen. Aan al deze partijen kan MKBedrijfsoverdrachten haar diensten en expertise aanbieden.