Bij de planning van een overdracht kunnen vraagstukken rond erfrecht en ondernemingsrecht aan de orde komen. Daar waar MKBedrijfsoverdrachten de specialistische kennis niet in huis heeft, kunnen in overleg met de opdrachtgever notarissen worden ingeschakeld.

Andersom komt het regelmatig voor dat notarissen MKBedrijfsoverdrachten vragen een rol te spelen in een zakelijke afwikkeling met een relatie. Met name familiebedrijven hebben vaak een vertrouwensrelatie met een notaris, waardoor MKBedrijfsoverdrachten hierin betrokken wordt.

Voor een overdracht in de familie is een waardebepaling nodig (zie voor meer informatie ook waardebepaling en familiebedrijf). Immers, 50% van de familiebedrijven wil het bedrijf overdragen aan de volgende generatie. Echter, slechts een derde gaat daadwerkelijk over op de volgende generatie. In het geval dat er een partij wordt gezocht wordt MKBedrijfsoverdrachten vaak in eerste instantie ingeschakeld om een waardebepaling te doen en vervolgens om een koper te zoeken.