Transparantie

Bedrijfsoverdrachten zijn complexe materie. Daartoe hebben wij de juiste mensen binnen onze organisatie. Hoewel wij formeel niet hoeven te voldoen aan gedragsregels committeren wij ons aan de regels van het NIRV (Nederlandse Instituut voor Register Valuators) omdat wij naar onze opdrachtgevers transparant willen zijn.

Doelstelling van MKBedrijfsoverdrachten  is om voor u de beste deal te realiseren…

MKBedrijfsoverdrachten  staat voor  transparantie waar het om tarieven gaat. Wij werken altijd met vaste tarieven c.q. bedragen (verkoopproces) of met een vast uurtarief (aankoopproces). Vaste tarieven  voorkomen (achteraf) discussie over de hoogte van de vergoedingen en bevordert een optimale overnamestructuur.

Een vooraf overeengekomen toeslag (succesfee) wordt alleen berekend wanneer onze inzet succesvol is gebleken. Uiteraard informeren wij u vooraf en tussentijds duidelijk over onze werkwijze en kosten.

Mijlpalen

Samen met u maken we een plan van aanpak, waarna wij een duidelijke planning opstellen. Op vooraf bepaalde momenten in het traject bespreken we met u waar we staan en of we samen doorgaan.  Deze “mijlpalen” worden in de offerte genoemd en vinden doorgaans plaats na afronding van de verschillende fasen.

Risico van “No cure/no pay”

Doelstelling van MKBedrijfsoverdrachten  is om voor u de beste deal te realiseren. Wij werken niet alleen op basis van “no cure/no pay”. Het gevaar is niet denkbeeldig dat als volledig op basis van “no cure/no pay” wordt gewerkt, men niet úw belang voorop stelt… Wij willen niet kost wat kost tot een transactie komen, ongeacht inhoud en gevolgen. Onze prijsstelling is erop gericht dat onze cliënten mee-investeren in het traject.

Gedragsregels

Hoewel MKBedrijfsoverdrachten geen financiële instelling is in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) is zij met het oog op de transparantie van mening dat zij gedragsregels kenbaar moet maken. MKBedrijfsoverdrachten volgt de gedragsregels van het Nederlandse Instituut voor Register Valuators (NIRV), die beschreven zijn in de gedragsregels die hieronder gedownload kunnen worden.

Gedragsregels MKBedrijfsoverdrachten Gedragsregels MK Bedrijfsoverdrachten

Algemene voorwaarden

U kunt hieronder onze algemene voorwaarden downloaden.

Algemene Voorwaarden MKBedrijfsoverdrachten border=Algemene Voorwaarden MK Bedrijfsoverdrachten