De SER stimuleert pilots modernisering medezeggenschap
Datum
1 september 2017

 

6 juli 2017

Vanuit de wettelijke taak van de SER om medezeggenschap te bevorderen ziet de SER graag dat ondernemingen en organisaties nagaan of en hoe de medezeggenschap verder verbeterd kan worden. De SER heeft Instituut Gak bereid gevonden onderzoek daarnaar te financieren.

Meetbare doelstellingen

In verschillende sectoren worden al pilots uitgevoerd met nieuwe vormen van medezeggenschap. Niet in alle gevallen wordt bij de start een duidelijk meetbare doelstelling geformuleerd waardoor achteraf niet na te gaan is of de doelstelling is gehaald. Andere ondernemingen of organisaties kunnen daardoor niet of slechts ten dele leren van de opgedane ervaringen.

Maximaal twaalf pilots

Instituut Gak selecteert een extern onderzoeksbureau dat de komende twee jaar maximaal twaalf pilots gaat onderzoeken en monitoren. Het onderzoek start in september. Nadere informatie over de voorwaarden waaraan de pilots moeten voldoen worden in het najaar door het onderzoeksbureau bekend gemaakt.

Bron: Nieuwsbrief van de SER

Gerelateerde artikelen

Meer bedrijfstransacties in bouw en installatietechniek

Meer bedrijfstransacties in de bouw en installatietechniek. Er is een opvallende daling in de sector IT en online. Dit constateert Brookz in een rapport over het eerste halfjaar 2018. Brookz heeft tevens onderzocht welke invloed de omvang van een onderneming heeft op de prijs die gerealiseerd is in de markt. Daarbij is op basis van het onderzoek gebleken dat hoe…

0 comments
Waar let je op bij de keuze van een bedrijfsoverdrachtenadviseur als je je bedrijf wilt verkopen?

U verkoopt waarschijnlijk maar een keer in uw leven uw bedrijf. Bij welke bedrijfsoverdrachtenadviseur moet u dan zijn? Logisch Heel logisch lijkt het om naar uw accountant te gaan. Immers, hij is al jaren uw vertrouwenspersoon t.a.v. uw financiële zaken. Bedenk daarbij wel het volgende: welk belang heeft uw accountant bij de verkoop van uw bedrijf? Op het moment dat…

0 comments
Goede doel golfwedstrijd Kika

Kika Eind 2016 besloot Roger van der Linden om zich via Run for Kika Marathon in te zetten voor het werk van de Stichting Kinderen Kankervrij. Wat klein begon liep al vrij snel uit de hand met vele acties en evenementen Op vrijdag 24 augustus organiseert Kika bij Golf & Countryclub Hoenshuis een golfdag voor Kika. Het is een geheel…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin