Circa 60% van de pensioenen in eigen beheer van de DGA staat onder water
Date
11 December 2017

Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen ingegaan.

Het is bijna onmogelijk geworden om pensioen op te bouwen in de eigen vennootschap. Ofwel: een DGA is voortaan aangewezen op verzekeraars of andere toegestane pensioenuitvoerders.

Cijfers uit 2009 gaven aan dat er op dat moment ongeveer 141.500 BV’s met een pensioen in eigen beheer waren. De fiscale waarde op dat moment was ongeveer € 31 miljard. De waarde in het economische verkeer (de commerciële waarde) was zo’n € 73 miljard. 59% van deze BV’s had op dat moment commercieel onvoldoende vermogen. 28% van deze BV’s had zelfs fiscaal onvoldoende vermogen om de pensioenverplichting na te komen.  Waarschijnlijk is het percentage met betrekking tot de commerciële waarde zelfs nog hoger op dit moment, aangezien de marktrente sinds 2009 aanzienlijk is gedaald. Onderdekking van het pensioen in eigen beheer komt dus vaak voor.

Welke opties heeft de DGA met betrekking tot de reeds opgebouwde pensioenaanspraken in zijn vennootschap?

Er zijn drie mogelijkheden:
● afkoop;
● omzetting in een oudedagsverplichting (ODV);
● premievrij voortzetten.

Een goed advies inwinnen bij uw keuze is geen overbodige luxe. Er is geen standaardoplossing. De keuze is  zeer persoonlijk.

Bij de afwikkeling van het pensioen in eigen beheer kan de aanspraak ingevolge de oudedagsverplichting de belangrijkste afwikkelingsvariant worden. Er is namelijk géén liquiditeit nodig, want er wordt geruisloos afgestempeld en omgezet. Bovendien blijft een vorm van oudedagsvoorziening intact. De fiscale heffing kan gespreid worden in de tijd en kan tevens als inkomen dienen in de jaren na de AOW-leeftijd.

Related posts

marktmacht
De marktmacht van banken

In het artikel van gisteren heb ik aangegeven dat er steeds meer non-bancaire leningen zijn voor het MKB. Naar verwachting zal in 2022 1/3 van de financiering non-bancair zijn. Het CPB spreekt  in zijn onderzoek over de marktmacht van banken. Wilt u weten wat MK-Bedrijfsoverdrachten.nl doet? Klik dan hier voor meer informatie. Wilt u 5 gratis tips ontvangen over bedrijfsoverdrachten? Meld u…

0 comments
non-bancaire financiering
De Non-bancaire financiering heeft een plek gevonden in het MKB

De Non-bancaire financiering heeft een vaste  plek gevonden bij  de financiering van het MKB. Na verwachting zal in 2022 1/3 van het MKB gebruik gaan maken van deze vorm van financiering. Wilt u weten wat MK-Bedrijfsoverdrachten.nl doet? Klik dan hier voor meer informatie. Wilt u 5 gratis tips ontvangen over bedrijfsoverdrachten? Meld u zich dan aan voor de periodieke nieuwsupdate (maximaal 1…

0 comments
bedrijfsovername
Bedrijfsovername Erik Stronk en Frank Smits.

In het kader van een bedrijfsovername van hun aandeelhouderschap in de Parkstad Groep BV heeft MKBedrijfsoverdrachten een waardebepaling opgesteld. Onder de groep vallen meerdere BV’s. Wilt u weten wat MK-Bedrijfsoverdrachten.nl doet? Klik dan hier voor meer informatie. Wilt u 5 gratis tips ontvangen over bedrijfsoverdrachten? Meld u zich dan aan voor de periodieke nieuwsupdate (maximaal 1 maal per maand) van MKBedrijfsoverdrachten. E-mail…

0 comments
Comment
WordPress Lightbox Plugin