WHOA voor ondernemers in zwaar weer:
Date
28 October 2020

De WHOA

Wet Homologatie Onderhands Akkoord, is nieuw en zal naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2021 van kracht gaan. Deze wet kan u goed helpen. Ik noem deze wet zelf de Wet Herstructurering Ondernemers Akkoord. Een nieuwe wetgeving die bedrijven die op het punt van failliet staan, hiervoor behoedt doordat de rechter herstructureringsplannen homologeert. Zonder de WHOA kunnen individuele aandeelhouders of schuldeisers een herstructureringsproces frustreren, bv. door te weigeren in te stemmen met een herstructureringsplan. Door het behoud van hun recht op (volledige of gedeeltelijke) terugbetaling van hun claim kunnen ze een herstructureringsplan verstoren.  Vervolgens wordt het bedrijf in een insolventieprocedure gedwongen.

De WHOA is bedoeld voor levensvatbare ondernemingen

Invoering van de WHOA betekent dat een onderneming die “veel” schulden heeft maar levensvatbaar is, haar schuldeisers een crediteurenakkoord kan aanbieden, en voorstellen de betalingstermijn op te rekken of zelfs om de vorderingen slechts gedeeltelijk of helemaal niet te betalen. In dat laatste geval worden de resterende vorderingen kwijtgescholden en kan de onderneming een faillissement afwenden. Kortom: de WHOA regelt dat ondernemingen in moeilijkheden snel afspraken kunnen maken met hun schuldeisers om zo een faillissement te voorkomen, het onderhandse akkoord. Met dit onderhandse akkoord kan de ondernemer de rechter daarna vragen het plan te ‘homologeren’, dat wil zeggen goedkeuren en bindend verklaren voor alle betrokken partijen. Dus ook die ene dwarsliggende schuldeiser wordt dan gedwongen om mee te gaan in het akkoord. Waarna de onderneming kan beginnen met een herstructurering.

Ingebouwde waarborgen

De herstructureringsdeskundige schrijft samen met de belangrijkste partijen – behalve de ondernemer, zullen dit waarschijnlijk de banken en investeerders zijn – het herstructureringsplan. Anders dan een curator, die als taak heeft de opbrengst uit de boedel voor de crediteuren te maximaliseren, heeft de herstructureringsdeskundige als belangrijkste opdracht om alle partijen bij elkaar te brengen en draagvlak te creëren voor de herstructurering. De basis van elke succesvolle herstructurering onder de WHOA is een goede waardering, zowel voor de direct bij de onderneming betrokken partijen om eventuele meningsverschillen te overbruggen als voor de rechter die het herstructureringsplan moet toetsen als voor eventuele nieuwe investeerders. De herstructureringsdeskundige heeft een belangrijke rol. Hij moet inzicht verstrekken in:

  • de liquidatiewaarde van de onderneming
  • de waarde van de onderneming na herstructurering
  • het verschil tussen wat de schuldeisers krijgen uitgekeerd na herstructurering en in het geval van faillissement

Win-win

Samengevat: de WHOA is een win-win voor alle partijen. De aandeelhouders zitten na herstructurering met een bedrijf met meer waarde; de medewerkers hebben de meeste kans op werkbehoud en de schuldeisers ontvangen meer dan dat ze het faillissement zouden afwachten.

 

Als herstructureringsdeskundige help ik u graag in dit proces.

Contact

Related posts

herenmodezaak
Herenmodezaak Oger koopt

Luxe herenmodezaak Oger heeft dit voorjaar Didato overgenomen. Hiermee gaat volgens herenmodezaak Oger-CEO Martijn Lusink een langgekoesterde wens in vervulling. Beide herenmodezaken zijn in 1989 gestart met een winkel in de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. Didato is momenteel aan de Amsterdamse Utrechtsestraat gevestigd. Oger heeft inmiddels winkels in Amsterdam, Den Haag, Rot­terdam, Haarlem en Antwerpen. Anti-cyclisch denken in een herenmodezaak…

0 comments
Fulfilmentmarkt
Pondres is klaar voor de groei in de fulfilmentmarkt

Om te zorgen dat de groei in de fulfilmentmarkt gerealiseerd kan worden is er voor gezorgd dat het IT-platform op orde is, de financiële randvoorwaarden zijn ingevuld en zelfs de coronacrisis gaf het bedrijf wind in de rug. Voor Pondres staan alle seinen op groen om de verdere groeiambities waar te maken, zegt CFO Maarten Wolters: “We hebben een prachtige…

0 comments
Debiteuren in crisistijd
Debiteuren in crisistijd

In tijden van (corona-)crisis is het goed om eens stil te staan bij de post debiteuren. Klopt de waarde op de balans nog wel met de realiteit? Om daar meer inzicht in te krijgen, duiken we in twee soorten waardering. De eerste is de waardering als er geen vuiltje aan de lucht is, de zogeheten goingcon­cern-waardering. Daartegenover plaatsen we de…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin