Ondernemers liggen regelmatig met de fiscus overhoop over de waarde van hun bedrijf
Date
2 January 2018

Ondernemers liggen regelmatig met de fiscus overhoop over de waarde van hun bedrijf. Een hogere waarde leidt immers tot een hogere aanslag. De fiscus verlangt tegenwoordig een onderbouwde waardebepaling van ondernemers, op basis van de Discounted Cashflow (DCF). 

De aandacht van de Belastingdienst voor bedrijfswaarderingen neemt toe, merkt belastingadviseur Jeroen de Vos van Van Oppen en Partners. Ook als het gaat om het mkb. De Vos noemt het voorbeeld van een detailhandelaar voor wie hij in het kader van bedrijfsopvolging een waardebepaling uitvoerde. De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) kent uitgebreide vrijstellingen voor de schenkbelasting, maar wel onder voorwaarden. Om te bepalen of een bedrijf binnen die vrijstelling valt, is een waardebepaling noodzakelijk. De Vos: “Ik heb die waardering naar eer en geweten uitgevoerd volgens een methodiek die ook in het fiscale veld gangbaar was: de verbeterde rentabiliteitsmethode. De reactie van de fiscus was dat zij zelf ook een waardering hadden uitgevoerd op basis van DCF, en dat ze hoger uit kwamen.”

Er volgde een naheffing van € 90.000,-, maar De Vos liet het er niet bij zitten. Hij bracht de zaak voor de rechter, en kreeg gelijk. Zijn waardering stoelde volgens de rechter op redelijke uitgangspunten en was correct uitgevoerd. Daarom kon de fiscus er niet mee volstaan om een eigen waardering tegenover die van De Vos te stellen.

Handjeklap

Ook Henri Pannen, (mede)eigenaar van PV Accountants, kreeg na een waardering een aanzienlijk meningsverschil met de fiscus. Ook hier betrof het een waardering naar aanleiding van een bedrijfsopvolging. “Ik heb de waarde berekend op basis van een mix van de intrinsieke waarde en de rentabiliteitswaarde. Maar de fiscus kwam ruim twee keer zo hoog uit”, vertelt Pannen. “Vervolgens vroegen ze om meer gegevens, omdat ze mijn uitgangspunten wilden toetsen aan de DCF-methode. In overleg met de klant heb ik toen een waarderingsrapport laten opmaken door een Register Valuator. Maar de fiscus was het evenmin eens met het bedrag waar de RV op uitkwam. Omdat mijn klant de bedrijfsopvolging wilde afronden, koos hij ervoor om een waarde met de fiscus overeen te komen die boven de waarde van de RV uitkwam. Zo eindigde het dus gewoon in handjeklap, om verdere discussie te voorkomen.”

Terughoudende opstelling

De kennis bij de fiscus over waarderen is flink gegroeid. Zo beschikt de Belastingdienst sinds enige jaren over een Lan­delijk Business Valuation Team. Toch vindt De Vos dat de fiscus zich bij waarderingen terughoudend moet opstellen. De Vos: “Een belastinginspecteur kan niet vanachter zijn bureau vaststellen welke bedrijfsrisico’s aan een onderneming vastzitten.” En Pannen? “De belastingdienst dwingt de mkb-ondernemer als het ware om een waarderingsrapport te laten opmaken door een externe deskundige. Met extra kosten tot gevolg. Vervolgens wil men een rapport van een waarderingsdeskundige niet erkennen en probeert men alsnog ‘in onderling overleg’ de waarde bij te stellen. Dat is natuurlijk een merkwaardige gang van zaken.”

Bron: Van Waarde december 2017

 

 

Wilt u weten wat MK-Bedrijfsoverdrachten.nl doet? Klik dan hier voor meer informatie.

 

Wilt u 5 gratis tips ontvangen over bedrijfsoverdrachten? Meld u zich dan aan voor de periodieke nieuwsupdate (maximaal 1 maal per maand) van MKBedrijfsoverdrachten.


E-mail

Voornaam

Achternaam
 

 

 

 

 

 

Related posts

Waardering in zwaar weer
De waardering van bedrijven in zwaar weer vraagt om een andere, onorthodoxe aanpak?

De stelling: De waardering van bedrijven in zwaar weer vraagt om een andere, onorthodoxe aanpak. “Het waarderen van ondernemingen in zwaar weer vraagt naar mijn mening niet zozeer om een andere, onorthodoxe aanpak, maar vooral om een zorgvuldige en kritische aanpak. In de meeste gevallen vindt zo’n waardering plaats omdat er sprake is van een acuut continuïteitsgevaar voor de onderneming…

0 comments
Waarde van een onderneming in zwaar weer
Waarde onderneming in zwaar weer?

In veel sectoren staan de signalen op rood. Overnames worden risicovoller gefinancierd en het aantal faillissementen stijgt. Verkeert uw onderneming in zwaar weer en vragen bank en aandeelhouders om een waardebepaling? De waardering van een bedrijf in moeilijke omstandigheden is een aparte tak van sport. Neem dus een gespecialiseerde Register Valuator in de arm. Bij de bepaling van de waarde…

0 comments
Merkassociatie
Merkassociaties

Een waardevol merk kan niet zonder STERKE ASSOCIATIES Een waardevol merk ontwikkelen is niet alleen weggelegd voor grote bedrijven met forse marketingbudgetten. Ook kleinere bedrijven kunnen over een sterk merk beschikken, vertelt Ed Peelen, bijzonder hoogleraar content marketing aan de UvA. Zij beschikken daarbij over een bijzonder goede troef: de onder­nemer zelf. In een economisch zware tijd denk je misschien…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin