Ondernemers liggen regelmatig met de fiscus overhoop over de waarde van hun bedrijf
Datum
2 januari 2018

Ondernemers liggen regelmatig met de fiscus overhoop over de waarde van hun bedrijf. Een hogere waarde leidt immers tot een hogere aanslag. De fiscus verlangt tegenwoordig een onderbouwde waardebepaling van ondernemers, op basis van de Discounted Cashflow (DCF). 

De aandacht van de Belastingdienst voor bedrijfswaarderingen neemt toe, merkt belastingadviseur Jeroen de Vos van Van Oppen en Partners. Ook als het gaat om het mkb. De Vos noemt het voorbeeld van een detailhandelaar voor wie hij in het kader van bedrijfsopvolging een waardebepaling uitvoerde. De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) kent uitgebreide vrijstellingen voor de schenkbelasting, maar wel onder voorwaarden. Om te bepalen of een bedrijf binnen die vrijstelling valt, is een waardebepaling noodzakelijk. De Vos: “Ik heb die waardering naar eer en geweten uitgevoerd volgens een methodiek die ook in het fiscale veld gangbaar was: de verbeterde rentabiliteitsmethode. De reactie van de fiscus was dat zij zelf ook een waardering hadden uitgevoerd op basis van DCF, en dat ze hoger uit kwamen.”

Er volgde een naheffing van € 90.000,-, maar De Vos liet het er niet bij zitten. Hij bracht de zaak voor de rechter, en kreeg gelijk. Zijn waardering stoelde volgens de rechter op redelijke uitgangspunten en was correct uitgevoerd. Daarom kon de fiscus er niet mee volstaan om een eigen waardering tegenover die van De Vos te stellen.

Handjeklap

Ook Henri Pannen, (mede)eigenaar van PV Accountants, kreeg na een waardering een aanzienlijk meningsverschil met de fiscus. Ook hier betrof het een waardering naar aanleiding van een bedrijfsopvolging. “Ik heb de waarde berekend op basis van een mix van de intrinsieke waarde en de rentabiliteitswaarde. Maar de fiscus kwam ruim twee keer zo hoog uit”, vertelt Pannen. “Vervolgens vroegen ze om meer gegevens, omdat ze mijn uitgangspunten wilden toetsen aan de DCF-methode. In overleg met de klant heb ik toen een waarderingsrapport laten opmaken door een Register Valuator. Maar de fiscus was het evenmin eens met het bedrag waar de RV op uitkwam. Omdat mijn klant de bedrijfsopvolging wilde afronden, koos hij ervoor om een waarde met de fiscus overeen te komen die boven de waarde van de RV uitkwam. Zo eindigde het dus gewoon in handjeklap, om verdere discussie te voorkomen.”

 

Terughoudende opstelling

De kennis bij de fiscus over waarderen is flink gegroeid. Zo beschikt de Belastingdienst sinds enige jaren over een Lan­delijk Business Valuation Team. Toch vindt De Vos dat de fiscus zich bij waarderingen terughoudend moet opstellen. De Vos: “Een belastinginspecteur kan niet vanachter zijn bureau vaststellen welke bedrijfsrisico’s aan een onderneming vastzitten.” En Pannen? “De belastingdienst dwingt de mkb-ondernemer als het ware om een waarderingsrapport te laten opmaken door een externe deskundige. Met extra kosten tot gevolg. Vervolgens wil men een rapport van een waarderingsdeskundige niet erkennen en probeert men alsnog ‘in onderling overleg’ de waarde bij te stellen. Dat is natuurlijk een merkwaardige gang van zaken.”

Bron: Van Waarde december 2017

Gerelateerde artikelen

Een betrouwbare en gedreven adviseur

Maprima bestuurt en ondersteunt vennootschappen voor een groot aantal bedrijven en investeerders van over de hele wereld. Hun kantoren in Nederland, Luxemburg en België zijn de vertrouwde en deskundige partner voor bedrijven. Deze bedrijven willen  gebruik maken van de vele gunstige financiële, fiscale en juridische mogelijkheden die deze landen te bieden hebben. “MKBedrijfsoverdrachten is een deskundige en betrouwbare partner bij…

0 comments
VOOR WAARDERING VAN UW ONDERNEMING MOET U BIJ ONS ZIJN!

WAAROM ZOU U EEN WAARDEBEPALING UITVOEREN? U overweegt uw bedrijf te verkopen of u overweegt uw bedrijf over te dragen aan uw kinderen. Misschien wilt u weten of de maatregelen die u neemt in uw bedrijf tot een gewenste waardestijging leiden. Een waardebepaling is dan de oplossing. WAARDEBEPALING BIJ VERKOOP Uw bedrijf heeft voor u veel waarde, zowel materieel als emotioneel….

0 comments
Tom en Alexandra van der Hoff - MKBedrijfsoverdrachten
Bedrijf verkoopklaar maken

 Welke maatregelen moet u treffen om uw bedrijf verkoopklaar te maken? Vanuit een drietal invalshoeken bespreek ik hierna een aantal maatregelen die nodig is om uw bedrijf verkoopklaar te maken. Ten eerste is er sprake van FISCAAL EN JURIDISCHE optimalisatie? Zijn de juridische en de fiscale structuur overzichtelijk? Deze maatregelen dienen tijdig (ca. 3-5 jaar voor de overdracht) genomen te…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin