Stappenplan financieringsaanvraag
Date
11 April 2019

In dit twee jaar durend SIA Raak project wordt onderzocht hoe de financieel adviseur de vele verschillende financieringsvormen die in de markt beschikbaar zijn met behulp van een overzichtelijk stappenplan kan combineren om tot een passende financieringsaanvraag te komen.(gestapelde financiering)

Dit rapport is opgesteld in samenwerking tussen twee hogescholen en uitgevoerd door Roderick Udo (Hogeschool Utrecht) Lex van Teeffelen (Hogeschool Utrecht) Frank Jan de Graaf (Hogeschool van Amsterdam) Kirsten Rauwerda (Hogeschool van Amsterdam)

De conclusie uit dit rapport:

Een complex proces zoals het begeleiden van een financieringsaanvraag van een ondernemer in het midden- en kleinbedrijf (mkb) lijkt op het eerste gezicht moeilijk in een ‘one size fits all’ stappenplan te vatten. Toch blijken er veel overeenkomsten te zijn in de manier waarop adviseurs een dergelijke aanvraag begeleiden. Het op basis van diepgaande interviews en focusgroepen opgestelde concept stappenplan uit het project ‘Gestapeld Financieren’ werd door geïnterviewde adviseurs omschreven als “herkenbaar” en “de elementen zitten er in, hooguit wijkt de volgorde iets af.”

De vijf hoofdstappen uit het concept stappenplan vormen de kern van het adviesproces.

Afhankelijk van de specifieke financieringsaanvraag van een mkb-ondernemer, wordt binnen deze hoofdstappen het proces soms verschillend ingevuld. Interviews met financieel adviseurs, deels over hun proces in het algemeen en deels over specifieke casussen, hebben geleid tot enkele aanscherpingen van het concept stappenplan.

De invulling van de intake fase, in het stappenplan de eerste hoofdstap, hangt af van het type klantrelatie: bestaande klanten worden anders behandeld dan nieuwe klanten.

Bij bestaande klanten is veel informatie beschikbaar en kent men de ondernemer, dus is de intake minder uitvoering. Meer dan in het concept stappenplan zichtbaar werd, ligt de nadruk in het begin van het proces op ‘gevoel krijgen’ met de ondernemer en zijn of haar businessplan. De financiële informatie over het bedrijf is hierbij ondersteunend.

Het ‘opknippen’ van de financieringsaanvraag, onderdeel van de ontwerpfase, blijkt de moeilijkst toepasbare stap uit het concept stappenplan te zijn.

Veel adviseurs hebben de voorkeur voor één financier en zien het doen van meerdere aanvragen voor een financieringsdoel als te tijdrovend. Daar waar verschillende financiers in beeld zijn, wordt er toch één gekozen vanwege het gemak. Om te waarborgen dat niet de tijd van de adviseur of de bekendheid met financiers leidend is in plaats van het vinden van een optimale financiering voor de mkb-ondernemer, is de stap ‘opknippen financiering’ in het stappenplan nader gedetailleerd. Dit is gedaan door het expliciet benoemen van de vraag of één financier de optimale oplossing is en door het vermelden van twee mogelijkheden tot opknippen: tegelijk aanvragen bij meerdere financiers of aanvragen in financieringsrondes.

Een goed stappenplan financieringsaanvraag kan leiden tot bewustere keuzes van adviseurs bij het ondersteunen van klanten bij .

Het stappenplan is zodanig vormgegeven dat er ruimte is voor het oordeel van de adviseur. Ook is er ruimte om afhankelijk van het type financiering bepaalde stappen meer of minder uitgebreid uit te voeren. In de praktijk zal het dan ook geen strikte leidraad vormen, maar eerder een tool zijn om bewuste keuzes te faciliteren met als resultaat een voor de klant optimale invulling van de financieringsbehoefte. Het kan eventueel worden gecombineerd met een overzicht van potentiele (alternatieve) financiers. Het opknippen van de financieringsaanvraag is in het stappenplan een centrale stap die een eenvoudige doch bewuste afweging vergt. In het ontstane stappenplan worden adviseurs geprikkeld om bewust stil te staan bij hun keuzes en zo een optimale financiering voor de klant te realiseren.

Voor het volledige rapport

 

Wilt u weten wat MK-Bedrijfsoverdrachten.nl doet? Klik dan hier voor meer informatie.

 

Wilt u 5 gratis tips ontvangen over bedrijfsoverdrachten? Meld u zich dan aan voor de periodieke nieuwsupdate (maximaal 1 maal per maand) van MKBedrijfsoverdrachten.


E-mail

Voornaam

Achternaam
 

Related posts

intellectueel eigendom
Ondernemer, let op je merk(rechten)!

Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor verschillende soorten rechten. Intellectueel eigendom omvat het merkenrecht  hieronder vallen bijvoorbeeld het auteursrecht , dat creatieve prestaties beschermt, en het octrooirecht, voor de bescherming van uitvindingen. “Het is natuurlijk zuur als je veel tijd hebt gestoken in de ontwikkeling van een nieuw product, en iemand anders kopieert het zodra het succesvol op de markt…

0 comments
Waardecreatie door focus

In het MKB zie je regelmatig: een succesvolle ondernemer (waardecreatie door focus) heeft een kerstboom aan bedrijven toegevoegd omdat hij dacht dat de aangeboden bedrijven wel succesvol omgeturnd konden worden. Gaandeweg zie je het rendement dalen van de gezamenlijke activiteiten. De noodzakelijke aandacht van de ondernemer verwatert. Dat een belangrijke voorwaarde van de samenvoeging de synergievoordelen zouden moeten zijn wordt…

0 comments
Corona
Waarderen en Corona!?

Waarderen is tijdens de coranacrisis niet mogelijk!? “Toch wel, je zult wel moeten. Investeren doe je in alle tijden, ook in onzekere tijden, dus waarderen ook. Investeerders hebben een onderbouwing nodig van de waarde van hun aan- of verkoop en Register Valuators zullen die onzekerheid dus moeten inbouwen. Bij een waardering kijken we enerzijds naar de cashflows, en anderzijds naar…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin