Value Based Management.
Date
3 April 2019

Value Based Management. Wat drijft de bedrijfswaarde?

 

De waardering van een bedrijf leidt niet alleen tot een numeriek resultaat, maar geeft ook een goed inzicht in de zaken die de waarde van het bedrijf doen stijgen of dalen. Dit inzicht is de sleutel voor het verhogen van de waarde en de crux waar het in Value Based Management om draait: zorgen dat het bedrijf op de korte en op de lange termijn voldoende waarde creëert.

Identificatie

Value Based Management begint bij de identificatie van de waardedrijvers. Er zijn twee universele waardedrijvers die voor ieder bedrijf gelden: groei en rendement op geïnvesteerd kapitaal. De laatste kun je uitsplitsen naar marge en kapitaalproductiviteit: hoeveel wordt er per euro omzet verdiend en hoeveel kapitaal is nodig om die omzet te genereren? Van daaruit kun je de  waarde  verder  herleiden tot elementen zoals personeelskosten, inkoopkosten, reclame- en promotiekosten, maar ook de omloopsnelheid van kapitaal zoals voorraden, installaties en andere bedrijfsmiddelen

Winkelinrichting

Deze onderliggende waardedrijvers zijn bedrijfsspecifiek en per sector verschillend. Zo wordt de omzet van supermarkten bepaald door de gemiddelde transactiegrootte en het aantal transacties. Een winkel die het aantal transacties begrensd ziet door een beperkt vloeroppervlak zou kunnen uitbrei-  den, maar kan beter sturen op de transactiegrootte, bijvoorbeeld door middel van de inrichting of marketingactiviteiten. In bepaalde procesindustrieën zoals olieraffinaderijen daarentegen, is niet   de marge de belangrijkste waardedrijver, maar de kapitaalproductiviteit. De marge wordt meestal door marktprijzen bepaald en daarop heeft een raffinaderij geen invloed. Raffinaderijen kunnen wel de productiviteit verhogen door hun capaciteit optimaal te benutten en het aantal gemiste productiedagen vanwege onderhoud en reparaties  te beperken.

De pijplijn

Behalve operationele waardedrijvers zijn er strategische waardedrijvers, die op de lange termijn van belang zijn voor de waarde. Voor consumentenartikelen zoals voedingswaren en verzorgingsproducten is merkkracht bijvoorbeeld een strategische waardedrijver en voor de farmaceutische industrie de zogeheten ‘pijplijn’: welke medicijnen zijn in ontwikkeling en komen straks op de markt?

Voor ieder bedrijf zijn kortom bedrijfsmatige en strategische waardedrijvers te identificeren. Hier zijn allerlei theoretische modellen voor ontwikkeld, maar veel ondernemers komen een heel eind met gezond economisch denken en een goed begrip van hun bedrijf. De échte kunst is om er geen twee en ook geen twintig aan te  wijzen;  de  ervaring  leert dat ondernemingen de waarde aan de hand van zo’n vijf waardedrijvers goed kunnen volgen en managen.

Dit is de eerste in een serie van drie afleveringen over Value Based Management. In deze eerste aflevering geeft Marc Goedhart een toelichting op value drivers: wat zijn waardedrijvers en waar zijn ze goed voor?

Bron: VanWaarde Maart 2019

Wilt u weten wat MK-Bedrijfsoverdrachten.nl doet? Klik dan hier voor meer informatie.

 

Wilt u 5 gratis tips ontvangen over bedrijfsoverdrachten? Meld u zich dan aan voor de periodieke nieuwsupdate (maximaal 1 maal per maand) van MKBedrijfsoverdrachten.


E-mail

Voornaam

Achternaam
 

Andere relevante artikelen:

Welke adviseur ?

Bedrijf verkopen in 10 stappen

Bedrijfsoverdracht en belastingdienst.

Related posts

Waarde van een onderneming in zwaar weer
Waarde onderneming in zwaar weer?

In veel sectoren staan de signalen op rood. Overnames worden risicovoller gefinancierd en het aantal faillissementen stijgt. Verkeert uw onderneming in zwaar weer en vragen bank en aandeelhouders om een waardebepaling? De waardering van een bedrijf in moeilijke omstandigheden is een aparte tak van sport. Neem dus een gespecialiseerde Register Valuator in de arm. Bij de bepaling van de waarde…

0 comments
Merkassociatie
Merkassociaties

Een waardevol merk kan niet zonder STERKE ASSOCIATIES Een waardevol merk ontwikkelen is niet alleen weggelegd voor grote bedrijven met forse marketingbudgetten. Ook kleinere bedrijven kunnen over een sterk merk beschikken, vertelt Ed Peelen, bijzonder hoogleraar content marketing aan de UvA. Zij beschikken daarbij over een bijzonder goede troef: de onder­nemer zelf. In een economisch zware tijd denk je misschien…

0 comments
Intellectueel eigendom
Ondernemer, let op je merk(rechten)!

Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor verschillende soorten rechten. Behalve het merkenrecht vallen hier bijvoorbeeld het auteursrecht onder, dat creatieve prestaties beschermt, en het octrooirecht, voor de bescherming van uitvindingen. “Het is natuurlijk zuur als je veel tijd hebt gestoken in de ontwikkeling van een nieuw product, en iemand anders kopieert het zodra het succesvol op de markt is”, zegt…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin