Waar let je op bij de keuze van een bedrijfsoverdrachtenadviseur als je je bedrijf wilt verkopen?
Date
23 August 2018

U verkoopt waarschijnlijk maar een keer in uw leven uw bedrijf. Bij welke bedrijfsoverdrachtenadviseur moet u dan zijn?

Logisch

Heel logisch lijkt het om naar uw accountant te gaan. Immers, hij is al jaren uw vertrouwenspersoon t.a.v. uw financiële zaken. Bedenk daarbij wel het volgende: welk belang heeft uw accountant bij de verkoop van uw bedrijf? Op het moment dat uw bedrijf verkocht is, is hij meestal een klant kwijt!

De bedrijfsoverdrachtenmarkt is aantrekkelijk voor opportunistische partijen 

Er zijn veel partijen die een graantje willen meepikken van de bedrijfsoverdrachtenmarkt. Hoe kunt u deze partijen selecteren?

Wat u wilt vermijden is dat uw bedrijf in de markt te grabbel komt te liggen. Als u bezig bent uw huis te verkopen en het staat relatief lang op internet, is dit niet gunstig voor de waarde van uw huis! Bij bedrijfsoverdrachten spelen meerdere belangen (stakeholders) binnen uw bedrijf. Klanten, leveranciers en medewerkers worden onrustig als zij via een informeel circuit horen dat u uw bedrijf gaat verkopen. Klanten kunnen op zoek gaan naar een alternatieve leverancier. Leveranciers zijn bang dat hun klant liquiditeitsproblemen heeft en levert geen grondstoffen meer. Medewerkers kunnen op zoek gaan naar ander werk. Dit alles leidt tot waardevernietiging van uw bedrijf.

Deze ruis moet vermeden worden. Schakel daarvoor een integere  bedrijfsoverdrachtenadviseur in die zich aan gedragsregels moet houden.

Bedrijfsoverdrachten vormen een complexe materie. Fiscale, juridische, bedrijfswaarderingstechnische  aspecten spelen vaak een rol.

Nederland

Er zijn in Nederland twee organisaties die experts alleen tot hun organisatie toelaten als zij specialistische ervaring hebben en aan strenge integriteitseisen voldoen. Bij de BOBB  (Beroepsorganisatie voor specialisten in Bedrijfsoverdracht) wordt niet voorgeschreven welke vooropleiding vereist is. Bij het NiRV (Nederlands Instituut van Register Valuators) wordt een postacademische opleiding vereist om toegelaten te worden. Beide partijen verlangen permanente educatie.

 

Ik ben Register Valuator en aangesloten bij het NiRV.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding  van bovenstaande, dan kunt u contact met mij opnemen.

 

Tom van der Hoff

 

Andere relevante artikelen:

Welke adviseur ?

Bedrijf verkopen in 10 stappen

Bedrijfsoverdracht en belastingdienst.

Related posts

Waardering in zwaar weer
De waardering van bedrijven in zwaar weer vraagt om een andere, onorthodoxe aanpak?

De stelling: De waardering van bedrijven in zwaar weer vraagt om een andere, onorthodoxe aanpak. “Het waarderen van ondernemingen in zwaar weer vraagt naar mijn mening niet zozeer om een andere, onorthodoxe aanpak, maar vooral om een zorgvuldige en kritische aanpak. In de meeste gevallen vindt zo’n waardering plaats omdat er sprake is van een acuut continuïteitsgevaar voor de onderneming…

0 comments
Waarde van een onderneming in zwaar weer
Waarde onderneming in zwaar weer?

In veel sectoren staan de signalen op rood. Overnames worden risicovoller gefinancierd en het aantal faillissementen stijgt. Verkeert uw onderneming in zwaar weer en vragen bank en aandeelhouders om een waardebepaling? De waardering van een bedrijf in moeilijke omstandigheden is een aparte tak van sport. Neem dus een gespecialiseerde Register Valuator in de arm. Bij de bepaling van de waarde…

0 comments
Merkassociatie
Merkassociaties

Een waardevol merk kan niet zonder STERKE ASSOCIATIES Een waardevol merk ontwikkelen is niet alleen weggelegd voor grote bedrijven met forse marketingbudgetten. Ook kleinere bedrijven kunnen over een sterk merk beschikken, vertelt Ed Peelen, bijzonder hoogleraar content marketing aan de UvA. Zij beschikken daarbij over een bijzonder goede troef: de onder­nemer zelf. In een economisch zware tijd denk je misschien…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin