Waardecreatie door focus
Date
13 October 2020

In het MKB zie je regelmatig: een succesvolle ondernemer (waardecreatie door focus) heeft een kerstboom aan bedrijven toegevoegd omdat hij dacht dat de aangeboden bedrijven wel succesvol omgeturnd konden worden. Gaandeweg zie je het rendement dalen van de gezamenlijke activiteiten. De noodzakelijke aandacht van de ondernemer verwatert. Dat een belangrijke voorwaarde van de samenvoeging de synergievoordelen zouden moeten zijn wordt dan gemakshalve vergeten. Of de MKB-ondernemer 80% van zijn tijd bezig is met 20% van zijn marge zal menig ondernemer tot de verbeelding spreken. Kies duidelijk een focus in wat je doet en voor wie je het doet. Wellicht dwingt Corona je om dit weer in gang te zetten. Onderstaand artikel (dan wel voor beursgenoteerde ondernemingen) van KPMG bevestigt deze aanpak.

KPMG: “Afsplitsingen creëren waarde voor aandeelhouders”

Beproefde manier om focus aan te brengen

Afsplitsingen en de daaropvolgende spin offs blijken een beproefde manier voor beursgenoteerde ondernemingen om focus aan te brengen in hun kernactiviteiten. Een ‘carve-out’ geeft aandeelhouders bovendien de mogelijkheid om hun investering in de spin off te behouden of te verkopen. Op deze manier zijn zij in staat hun portfolio te optimaliseren. In de huidige onzekere tijd, waarin bovendien vaak activistische aandeelhouders aanwezig zijn, vormen afsplitsingen en spin offs dan ook aantrekkelijke optie om de aandeelhouderswaarde te vergroten. Uit een analyse van KPMG van ruim veertig afsplitsingen die in de afgelopen vijf jaar wereldwijd op de publieke kapitaalmarkten hebben plaatsvonden, blijkt dat het in 71% van de gevallen ging om een spin-off. Bij 16% van de transacties werd gekozen voor een IPO en bij 13% voor een combinatie van beide. Bijna 40% vond plaats in de Verenigde Staten, 20% in Europa en 13% in het Verenigd Koninkrijk. Uit het onderzoek ‘Dissecting public carve-outs’ blijkt dat afsplitsingen met name plaatsvonden in de financiële dienstverlening. De meeste carve-outs namen zes tot twaalf maanden in beslag, van de eerste aankondiging tot de uiteindelijke notering aan de beurs. Zo’n 20% van de transacties had slechts zes maanden nodig.

Zekerheid voor aandeelhouders

“Een van de belangrijkste troeven van spin-offs is dat ze zekerheid bieden”, zegt Ruben Rog, partner bij KPMG Capital Markets. Rog: “Spin-offs zijn in principe niet onderhevig aan marktrisico’s. Na goedkeuring door de aandeelhouders krijgt het nieuwe beursbedrijf zijn eigen leiderschap en kan het onafhankelijk verder gaan. Een spin-off levert het moederbedrijf zelf geen geld op en onderwerpt zowel de moeder als bestaande aandeelhouders en potentiële nieuwe investeerders aan het ‘flowback’ risico. Bij een gebrek aan voldoende vraag van nieuwe investeerders zal de waarde van het nieuwe aandeel dalen en worden de aandeelhouders fors gedupeerd. Dat betekent dat communicatie met de kapitaalmarkten op weg naar een beursgang bij een spin-off minstens net zo belangrijk is als bij een traditionele IPO. Carve-out IPO’s daarentegen realiseren een potentieel significante kapitaalinjectie voor het genoteerde bedrijf of haar aandeelhouders. Maar de potentieel hoge opbrengsten moeten worden afgewogen tegen het marktrisico bij een IPO.”

Strategische heroverweging

Nu de markten zich enigszins van Covid-19 herstellen, zijn veel bedrijven volgens Rog bezig bedrijfsstrategieën en portefeuilles te heroverwegen. Rog: “De focus ligt hierbij met name op het versterken van de balans om toekomstige marktverstoringen te kunnen opvangen, kosten te kunnen verlagen en de operationele efficiëntie te kunnen vergroten. Economische trends en wet- en regelgeving veranderen in hoog tempo en de levenscyclus van producten wordt steeds korter. Dat betekent dat bestuurders moeten streven naar flexibiliteit. De ESG-agenda zorgt er bovendien in toenemende mate voor dat bedrijven gedwongen worden om hun portefeuille te heroverwegen en sterker in te zetten op duurzaamheid. Daarnaast zet de digitale transformatie organisaties aan om hun kernactiviteiten te optimaliseren met behulp van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI) en data & analytics. Het strategische argument om niet-kern functies af te scheiden laat zich dan ook steeds sterker gelden.”

Op eigen benen staan betaalt zich uit

In de analyse heeft KPMG ook gekeken naar de ontwikkeling van de koers van het aandeel na het voltooien van de carve-out. Rog:  “Carve-out-transacties zijn in principe bedoeld om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren en de afgesplitste onderdelen onafhankelijk van het moederbedrijf te laten opereren. De moeder kan zich beter concentreren op haar kernactiviteiten als de afgesplitste onderneming haar eigen doelen kan stellen en haar eigen strategieën kan formuleren. Dit zou gevolgen moeten hebben voor de ontwikkeling van de koers van het aandeel van de nieuwe onderneming en de wijze van afstoten, via en IPO of een spin-off. Uit onze analyse blijkt dat na een periode van twaalf maanden een transactie waarbij de afgesplitste onderneming op eigen benen staat wat dat betreft opmerkelijk succesvoller is dan een transactie waarbij de oorspronkelijke eigenaar controle houdt. De gemiddelde koersstijging was 16% vergeleken met 2% voor de spin-off. Na 24 maanden kantelt het beeld enigszins, een koersstijging van 26% voor de IPO en 14% voor de spin-off. Na 36 maanden is het verschil bijna teniet gedaan, een koersstijging van 57% voor de IPO en 46% voor de spin-off.”

Bron: https://home.kpmg/nl

Related posts

intellectueel eigendom
Ondernemer, let op je merk(rechten)!

Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor verschillende soorten rechten. Intellectueel eigendom omvat het merkenrecht  hieronder vallen bijvoorbeeld het auteursrecht , dat creatieve prestaties beschermt, en het octrooirecht, voor de bescherming van uitvindingen. “Het is natuurlijk zuur als je veel tijd hebt gestoken in de ontwikkeling van een nieuw product, en iemand anders kopieert het zodra het succesvol op de markt…

0 comments
Corona
Waarderen en Corona!?

Waarderen is tijdens de coranacrisis niet mogelijk!? “Toch wel, je zult wel moeten. Investeren doe je in alle tijden, ook in onzekere tijden, dus waarderen ook. Investeerders hebben een onderbouwing nodig van de waarde van hun aan- of verkoop en Register Valuators zullen die onzekerheid dus moeten inbouwen. Bij een waardering kijken we enerzijds naar de cashflows, en anderzijds naar…

0 comments
Waardering in zwaar weer
De waardering van bedrijven in zwaar weer vraagt om een andere, onorthodoxe aanpak?

De stelling: De waardering van bedrijven in zwaar weer vraagt om een andere, onorthodoxe aanpak. “Het waarderen van ondernemingen in zwaar weer vraagt naar mijn mening niet zozeer om een andere, onorthodoxe aanpak, maar vooral om een zorgvuldige en kritische aanpak. In de meeste gevallen vindt zo’n waardering plaats omdat er sprake is van een acuut continuïteitsgevaar voor de onderneming…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin