Bedrijfsopvolgingsregelingen
Datum :
6 april 2021

Nederlandse bedrijfsopvolgingsregelingen in het kort.

Bij de overgang van een onderneming of aandelen in een vennootschap

, bij leven (schenking) of bij overlijden (vererving), kunnen twee heffingen van toepassing zijn:

  • de heffing van inkomstenbelasting (bij de vervreemder)
  • en de heffing van schenk- of erfbelasting (verschuldigd door de verkrijger).

Op beide heffingen gaan wij hieronder nader in. Voor de leesbaarheid wordt alleen de situatie beschreven waarin aandelen overgaan; geen aandacht wordt gegeven aan de onderneming die

(fiscaal) in privé wordt gedreven (eenmanszaak, vof). In Nederland bestaan de bedrijfsopvolgingsregelingen in de inkomstenbelasting voor het merendeel uit doorschuifregelingen. Dat wil zeggen dat de overdragende aanmerkelijkbelanghouder de inkomstenbelastingclaim niet hoeft af te rekenen voor wat betreft het ondernemingsvermogen. De overnemende aandeelhouder neemt de latente belastingclaim over door overname van de verkrijgingsprijs van de overdrager. De kern van deze regeling is uitstel van inkomstenbelastingheffing.

Met deze bedrijfsopvolgingsregelingen heeft de wetgever beoogd de continuïteit van de onderneming te stimuleren en een onevenredige belastingdruk bij schenken of overlijden te voorkomen.

Om van de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting gebruik te maken bij schenking geldt de aanvullende eis dat de verkrijger ten minste drie jaar werknemer dient te zijn geweest in het bedrijf.

Bij vererven en schenken van aanmerkelijkbelangaandelen kan ook schenk- of erfbelasting zijn verschuldigd. Indien de vennootschap die overgaat ‘een onderneming drijft’, geldt een voorwaardelijke vrijstelling. De verkrijging is voor de eerste € 1.102.209 (bedrag 2020) voor 100% vrijgesteld, het meerdere voor 83%.

Zoals gezegd gelden er wel voorwaarden bij de bedrijfsopvolgingsregelingen.

Voor aanmerkelijkbelanghouders zijn dat de volgende:

  • De erflater of schenker heeft een aanmerkelijk belang in een vennootschap die een materiële onderneming drijft.
  • De aandelen zijn reeds één jaar in bezit in overlijdenssituaties. Bij schenking geldt een bezitstermijn van vijf jaar.
  • De onderneming wordt nog vijf jaar voortgezet en de aandelen mogen vijf jaar niet worden vervreemd.

 

Uit Europese bedrijfsopvolgingsregelingen:

Bron: KPMG Meijburg & Co

Gerelateerde artikelen

Waarde inschatting van hun onderneming
Waarde inschatting van hun onderneming

Toen ik in 2007 actief werd in de markt van…

0 comments
herenmodezaak
Herenmodezaak Oger koopt Didato

Luxe herenmodezaak Oger heeft dit voorjaar Didato overgenomen. Hiermee gaat…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin