Voor corporate finance moet u bij ons zijn!

Financiële adviseur

De kwaliteiten van veel MKB-ondernemers liggen vaak in de sfeer van commercie en techniek, maar op financieel gebied is vaak professionele hulp nodig. Deze hulp biedt MKBedrijfsoverdrachten.

Dividend

De wetgeving rondom de zogenaamde “Flex-B.V.” leidt ertoe dat bestuurders en aandeelhouders van B.V.’s een uitkeringstest moeten doen voordat zij dividend uitkeren. Bij onzorgvuldigheid kan dit leiden tot aansprakelijk-heid van bestuurders en aandeelhouders van de B.V. Wij kunnen dit risico voor u beperken.

Geschillen

Bij een bedrijfswaarde-ringsgeschil wenden partijen zich níet tot een rechter maar kiezen voor een onafhankelijk deskundige. De adviseur oordeelt naar redelijkheid en billijkheid op basis van kennis en ervaring. Het procedureverloop via MKBedrijfsoverdrachten is informeel en op maat. De doorlooptijd is kort, zodat snel tot een oplossing kan worden gekomen.

Echtscheiding

Uw partner heeft het bedrijf laten waarderen en u wilt weten of de berekende waarde reëel is. Bij een echtscheidings-kwestie is het efficiënt en kostenbesparend (50%) om de bedrijfswaardering door één onafhankelijk deskundige te laten uitvoeren. Er wordt een bindend waarderings-advies voor beide partijen uitgebracht.
Tom en Alexandra van der Hoff - MKBedrijfsoverdrachten

Tom en Alexandra van der Hoff

Mocht u andere vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. De materie is complex, maar u bent bij ons als specialist aan het juiste adres.

Heeft u interesse

Maak een vrijblijvende afspraak

  Handige artikelen

  Onze sectoren

  Agri-food

  Bouw

  Industrie

  Detailhandel

  Dienstverlening

  Transport

  Groothandel

  WordPress Lightbox Plugin