BOR
Datum :
24 november 2020

De Nederlandse bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) staat volop in de belangstelling. In een publicatie van het CPB (rapport ‘Kansrijk Belastingbeleid’, april 2020) en in de zogenoemde bouwstenennotities (mei 2020) wordt onder andere voorgesteld om de Nederlandse bedrijfsopvolgingsregelingen in de inkomstenbelasting en bij erven en schenken te versoberen, en/of ‘om te bouwen’ naar een soberdere rentedragende betalingsregeling. Deze publicaties hebben veel stof doen opwaaien.

Hun conclusie is

Door verschillende publicaties staat de Nederlandse BOR volop in de belangstelling. Reden hiervoor is dat in zowel het rapport ‘Kansrijk Belastingbeleid’ als de bouwstenennotities een versobering van de BOR wordt bepleit.

In de discussie die hierdoor is ontstaan is het van belang de BOR ook vanuit een internationaal perspectief te bekijken. Nederlandse familiebedrijven concurreren vaak met buitenlandse familiebedrijven Een versobering van de BOR hangt daardoor sterk samen met het Nederlandse investeringsklimaat. Daarom is er in deze publicatie gekeken hoe de Nederlandse BOR zich ten opzichte van grote en/of vergelijkbare Europese economieën verhoudt. Kijkend naar de toepasselijke vereisten valt met name op dat de onderzochte landen een economischere benadering hanteren bij toepassing van de faciliteiten, voornamelijk waar het de bezits- en voortzettingseisen betreft. De uitleg die de Nederlandse fiscus aan deze eisen geeft, belemmert het herinvesteren en desinvesteren en houdt daarmee naar onze mening te weinig rekening met het bedrijfseconomisch wenselijke aanpassingsvermogen van de onderneming. Het zou een verbetering zijn als dit aspect wel in het oog kan worden gehouden, niet alleen voor de familiebedrijven maar ook voor de overheid. Het grote aantal nu lopende discussies over de vraag of de onderneming is voortgezet, zou daarmee aanzienlijk kunnen worden teruggebracht.

Wat betreft de effectieve tarieven bekleedt Nederland plaats 9 in vergelijking met de andere onderzochte Europese economieën.

Daarmee is Nederland, in tegenstelling tot wat weleens wordt gesuggereerd, geen koploper maar een middenmoter te noemen. De door de ambtenaren in de bouwstenennotities bepleite versobering zou hierbij leiden tot een regime waarbij Nederland met grote afstand het minst aantrekkelijke regime van de tien onderzochte landen zou krijgen.

 

Heeft u vragen u kunt ook contact opnemen met info@mk-bedrijfsoverdrachten.nl

 

Bron: KPMG Meijburg en Co

Gerelateerde artikelen

Waarde inschatting van hun onderneming
Waarde inschatting van hun onderneming

Toen ik in 2007 actief werd in de markt van…

0 comments
bedrijfsopvolgingsregelingen
Bedrijfsopvolgingsregelingen

Nederlandse bedrijfsopvolgingsregelingen in het kort. Bij de overgang van een…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin