Consumenteninnovatie
Datum :
18 juli 2013

Het initiatief daarbij ligt bij de consument.

Uit het onderzoek blijkt dat deze conversie niet succesvol is. Lego gaat hierin een stap verder. Zij roepen hun klanten op om ideeën aan te brengen en als deze ideeën geconverteerd worden (Consumenteninnovatie)  in omzet voor Lego dan ontvangt de klant hiervoor een vergoeding. Blijkbaar zijn veel klanten momenteel bezig om ideeën voor Lego te bedenken. Lego bereikt hierbij een tweeledig doel, namelijk tegemoet komen aan de wensen van de klant en kostenbesparing ten aanzien van de researchafdeling.

Het wenkend perspectief van consumenteninnovatie 

Het komt regelmatig voor dat consumenten ideeën hebben voor nieuwe producten of diensten. Een deel daarvan – circa 6% van de beroepsbevolking – werkt zo’n idee uit tot een nieuw of aangepast product. Slechts een enkeling brengt zijn idee naar de markt, bijvoorbeeld door het te delen met een producent. In enkele recente wetenschappelijke publicaties wordt verondersteld dat innovatie door consumenten veel potentie heeft. Het is tot op heden echter onduidelijk waarom bedrijven zo weinig gebruik maken van de vindingrijkheid van hun klanten. Voor Panteia/EIM was dit een aanleiding tot een verkennend onderzoek naar aard, omvang en beperkingen van consumentinnovatie.

Bedrijven hechten veel belang aan contact met klanten

In het onderzoek zijn acht bedrijven betrokken die zich richten op een consumentenmarkt. Nagegaan is hoe vaak zij worden benaderd door consumenten met ideeën voor verbetering of vernieuwing, wat de aard is van deze ideeën, en hoe deze ideeën vervolgens worden opgepakt. Met het onderzoek is duidelijk geworden dat bedrijven er veel aan doen om in contact te komen met hun klanten. Zij willen voortdurend op de hoogte blijven van wat de ervaringen van klanten zijn. Hiertoe lijkt het gebruik van sociale media inmiddels standaard tot de bedrijfsvoering te horen. Het stelt ze in staat het gesprek met hun klanten aan te gaan. Desondanks komt consumenteninnovatie weinig voor.

Commerciële potentie van consumentenideeën schatten bedrijven laag in

Een belangrijke reden voor uitval is dat bedrijven in de meeste ideeën van hun klanten geen commerciële potentie zien.  Ook schatten bedrijven vaak in dat de kosten van productdiversificatie (het op de markt brengen van een nieuwe variant) hoger zullen zijn dan de uiteindelijke opbrengsten. Een even belangrijke factor voor de uitval van veel ideeën lijkt de visie van het bedrijf op het assortiment of het product. Deze visie kan voortkomen uit marktontwikkelingen en marktonderzoek, en lijkt bij vooral de kleinere bedrijven voort te komen uit
de persoonlijke ervaringen van de ondernemer.

Auteurs: drs. J.P. Vendrig, drs. G.W. Brummelkamp

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Waarde inschatting van hun onderneming
Waarde inschatting van hun onderneming

Toen ik in 2007 actief werd in de markt van…

0 comments
bedrijfsopvolgingsregelingen
Bedrijfsopvolgingsregelingen

Nederlandse bedrijfsopvolgingsregelingen in het kort. Bij de overgang van een…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin