Pondres is klaar voor de groei in de fulfilmentmarkt
Datum :
26 november 2020

Om te zorgen dat de groei in de fulfilmentmarkt gerealiseerd kan worden is er voor gezorgd dat het IT-platform op orde is, de financiële randvoorwaarden zijn ingevuld en zelfs de coronacrisis gaf het bedrijf wind in de rug. Voor Pondres staan alle seinen op groen om de verdere groeiambities waar te maken, zegt CFO Maarten Wolters: “We hebben een prachtige IT-snelweg aangelegd, en gebruiken nu nog maar vier van de acht rijstroken. Nu is het tijd om de kansen met onze klanten te benutten.

Pondres begon 62 jaar geleden als verzender van gepersona­liseerd printwerk met behulp van ponskaarten.

Tegenwoordig verzorgt het omnichannel klantcommunicatie voor een opti­male klantbeleving voor bedrijven zoals Shoeby, Allianz, DAF Paccar en Zeeman. Impactvolle direct mailings, digitale com­municatie en e-fulfilment zijn daarbij de belangrijkste pijlers. Volgens Wolters heeft de logistieke afhandeling van online bestellingen grote potentie. “Ook het openen van een pakje is een mooi contactmoment. Het  heeft veel mogelijkheden om de klantbeleving te verbeteren en klanten tot vervolgaanko­pen te bewegen.”

Toekomstbestendig in de fulfilmentmarkt

Wolters: “Toen ik in 2018 bij Pondres kwam werken, was duidelijk dat we moesten investeren in IT en fulfilment om onderscheidend en toekomstbestendig te blijven in een ver­anderende markt. Onze financiële ruimte was te krap om dit te realiseren. We hadden ongeveer 1 miljoen euro nodig om onze ambities waar te maken en te groeien van 18 miljoen euro naar 25 miljoen euro omzet per jaar. Die groei willen we met name in het MKB+ segment realiseren. Deze onderne­mers hebben meestal een kleine marketing- en communica­tieafdeling. Wij denken actief met hen mee en hebben een breed palet aan oplossingen om hun klantcommunicatie per­soonlijker, relevanter en vooral effectiever te maken.”

Financiële herstructurering

In gesprek met de financiers ondervond Wolters de nodige weerstand. Mede met hulp van Florijnz Corporate Finance lukt het wél om alle stakeholders te overtuigen. Marieke Klaassen-van Beurden, senior adviseur bij Florijnz: “In 2015 was Pondres overgenomen door een groep investeerders te­gen een achteraf te hoge schuldpositie. Pondres moest haar financiers door die cijfers heen laten kijken, en laten zien wat er was geïnvesteerd en waarom Pondres klaar was voor de toekomst.” Wolters: “In gesprekken met de bank en met aan­deelhouders is het heel waardevol als een onafhankelijke par­tij meekijkt naar de onderbouwing van je visie en uitgangs­punten voor een financiële herstructurering. Gaandeweg is het gelukt om de financiële herstructurering door te voeren en nieuw kapitaal op te halen. Vervolgens slaagden we erin na een gedegen selectieproces buiten de bank een ruimere werkkapitaalfinanciering te vinden om de omzetgroei te faci­literen. Ook hierbij heeft Florijnz geassisteerd.”

Weggevallen concurrentie in de fulfimentmentmarkt

Wolters: “We hebben het huis nu financieel en IT-technisch op orde. We zijn in staat om klanten aan de voorkant maatwerk te bieden, terwijl de achterkant is gestandaardiseerd. Feite­lijk is een IT-snelweg aangelegd met acht rijstroken, waarvan we er pas drie of vier gebruiken.” Pondres is kortom klaar om verder te groeien en heeft ondanks de coronacrisis een sterk half jaar gedraaid, zegt Wolters. “In offline retail zijn veel orders en campagnes verschoven, maar de e-commerce activiteiten namen enorm toe. Dat lijkt ook een structurele toename te zijn. Ouderen die voor het eerst via internet pro­ducten bestelden, zullen dat blijven doen. We hebben vanaf medio maart alles gedaan om snel in te spelen op de nieuwe realiteit. Gaaf om te zien dat met de inspanning en bezieling van 170 collega’s zo snel kon worden ingespeeld op de ver­anderende klantbehoefte.”

Sparringpartner

Veel bedrijven in de branche verkeren in zwaar weer. Wol­ter: “Als je als service provider een smalle marktfocus hebt en toevallig branches bedient die grote klappen krijgen door Corona. Je hebt een smalle propositie en hoge vaste kos­ten, dan gaat het snel bergafwaarts. Wij zoeken die bedrijven actief op voordat het te laat is en kijken of de business te redden is. We willen harder groeien en daar past een conso­lidatiestrategie bij. Door consolidatie kunnen we samen met die betreffende collega-bedrijven veel kennis-, kosten- en opbrengstensynergie realiseren en waarborgen we werkge­legenheid. Ook voor het creëren van de juiste M&A-aanpak is Florijnz voor ons een belangrijke sparring partner.”

 

 

 

Bron: VanWaarde september 2020

 

Gerelateerde artikelen

Waarde inschatting van hun onderneming
Waarde inschatting van hun onderneming

Toen ik in 2007 actief werd in de markt van…

0 comments
bedrijfsopvolgingsregelingen
Bedrijfsopvolgingsregelingen

Nederlandse bedrijfsopvolgingsregelingen in het kort. Bij de overgang van een…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin