Een rechter oordeelt over de prijs; niet over de bedrijfswaarde.
Datum :
20 maart 2017

“In mijn optiek oordeelt een rechter niet over de prijs of de bedrijfswaarde, maar over de waardebepaling.

Zegt Rob Verbakel, Register Valuator bij Aestimia BV:

Op basis daarvan stelt hij de prijs vast.

Een voorbeeld: Stel, er is een conflictsituatie tussen twee aandeelhouders van een vennootschap. Beide partijen hebben een verschillend standpunt over de bedrijfswaarde van hun onderneming. Omdat een rechter onvoldoende verstand heeft van de bedrijfswaarde, benoemt hij een Register Valuator (RV). De RV stelt de waarde vast op basis van de het businessplan en de financiële prognose van de onderneming. Aan de hand van de waardering die de RV hierbij bepaalt, doet de rechter een uitspraak. Daarmee oordeelt hij dus over de waardebepaling die door de RV is gedaan.

Uiteraard kijkt hij kritisch naar de procedure die de RV heeft gevolgd. In de rechtszaal kan vervolgens nog worden gediscussieerd over de uitgangspunten die zijn gebruikt om tot die waarde te komen. Zo kan de ene partij vinden dat er moet worden uitgegaan van 3% omzet- en winstgroei, terwijl de andere partij vindt dat met 5% groei moet worden gerekend. Hierover zal dan alsnog een oordeel moeten worden geveld.

Een ander voorbeeld is die van een ondernemer die wil scheiden van zijn partner.

Wanneer het echtpaar in gemeenschap van goederen is getrouwd, heeft elke partner in theorie recht op de helft van de waarde. Toch kan de rechter zo eenvoudig niet oordelen. Elke partner kan zijn overwegingen hebben om van die tweedeling af te wijken. Een RV zal een onafhankelijke waardebepaling uitvoeren en de diverse belangen grondig afwegen bij deze waardebepaling. Hierop kan de rechter vervolgens zijn oordeel baseren.”

Steven Storm, advocaat: bij Van Benthem & Keulen:

Dat is niet eenduidig te zeggen.

In het geval van de wettelijke uitkoopprocedure bijvoorbeeld, bepaalt de rechter de prijs, maar wel op basis van de waarde in het economisch verkeer. Andere wettelijke regelingen gaan er vanuit dat de rechter de waarde vaststelt, waaruit vervolgens de prijs volgt. Daarnaast hebben contractspartijen danwel aandeelhouders de mogelijkheid om contractueel of in de statuten nadere afspraken over de prijs- c.q. waardebepaling te maken. Zo kunnen zij een waarderings- of prijsformule overeenkomen, die bij overdracht van aandelen zal gelden. Dat kan nuttig zijn, omdat de wet en jurisprudentie relatief weinig houvast bieden voor het bepalen van de waarde en/of de prijs.

In alle gevallen geldt echter dat het bepalen van de waarde en de daaruit voortvloeiende prijs een apart vak is, waarvoor een rechter niet is opgeleid. Hij zal, in geval van onduidelijkheid of dispuut over de (wijze van) waarde c.q. prijsbepaling, zich al snel door een waarderingsdeskundige (moeten) laten bijstaan. Een RV is uitstekend toegerust voor deze taak. Hij is financieel/economisch onderlegd en expert in waardebepaling. Een RV kan de door verschillende partijen naar voren gebrachte standpunten en argumenten op waarde schatten en afwegen. Dat helpt de rechter bij het doen van een gedegen uitspraak.

 

Bron: van Waarde

Gerelateerde artikelen

Waarde inschatting van hun onderneming
Waarde inschatting van hun onderneming

Toen ik in 2007 actief werd in de markt van…

0 comments
bedrijfsopvolgingsregelingen
Bedrijfsopvolgingsregelingen

Nederlandse bedrijfsopvolgingsregelingen in het kort. Bij de overgang van een…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin