Cum prefs bij overdrachten binnen de familie
Datum :
3 oktober 2018

Een bedrijfsoverdracht binnen de familie kan met cumulatief preferente (cum prefs) aandelen.

Er zijn meerdere partijen betrokken die ieder hun eigen belangen hebben. Deze belangen hebben mogelijk invloed op de wijze waarop de bedrijfsovername het best gefinancierd kan worden.

Daarnaast streeft men ernaar om het familiekapitaal zo goed mogelijk in stand te houden. Als de verkoper komt te overlijden wordt heffing van erfbelasting zoveel mogelijk voorkomen.

Naast de belastingheffing spelen ook de belangen van de broers en zussen in het hele verhaal.

Als de onderneming een heel belangrijk deel uitmaakt van het familiekapitaal is een goede verdeling zeer wenselijk. Deze complexe belangenverstrengelingen die regelmatig voorkomen bij familiebedrijven dienen opgelost te worden.

Het kopende familielid zal veelal niet in staat zijn om de onderneming over te nemen met eigen financiële middelen. De vraag komt om de hoek kijken hoe we de financiering gaan organiseren.

De financiering zou geregeld kunnen worden in de vorm van een geldlening of als cumulatief preferente aandelen. In de volksmond genoemd de “cum prefs”.

In de overdrachtsadviespraktijk is het gebruikelijk dat de overdracht van de aandelen in de werk-BV plaatsvindt.  Het gaat nu wat ver om erop in te gaan waarom dat zo is. Het is een usance die is ontstaan uit het fiscale voordeel dat je kunt hebben door het in een werk-BV onder te brengen.

Als de holding van de vader de werk-BV verkoopt dan zal de holding een financiering verstrekken aan de koper. De rentevergoeding moet armslength plaatsvinden. Als dat niet zo is dan moet er een correctie plaatsvinden en de eventuele te laag betaalde rentevergoeding wordt als resultaat bij de holding opgeteld. Daarnaast geldt bij een onzakelijk rentepercentage dat er rekening moet worden gehouden met eventuele schenkaspecten informeel kapitaal of dividend. Ik laat het eventuele debiteuren risico even buiten de discussie.

Een overdracht middels cum prefs is binnen de familiesfeer een veel gekozen manier om de werk-BV die de onderneming drijft over te dragen.

Onder bepaalde voorwaarden kwalificeren cum prefs  voor de BOR zodat de overerving van de cum pref  grotendeels is vrijgesteld van de erfbelasting. Het familiekapitaal wordt dan zoveel mogelijk in stand gehouden; dat was een van de doelstellingen.

De gewone aandelen in de werk-BV worden overgedragen en omgevormd in cum prefs. Tegelijkertijd worden nieuwe aandelen uitgegeven voor de beoogde opvolger. Natuurlijk is het zo dat de winsten die gerealiseerd zijn en het daarmee samenhangende vaste dividend verschuldigd is aan de oud-aandeelhouders/cum prefhouders. De overwinst wordt gebruikt door de houder van de nieuwe aandelen om de cum prefs te kopen.

De belastingdienst stelt zich in toenemende mate op het standpunt dat de rentabiliteit van de gewone aandelen voor de omvorming het uitgangspunt vormt voor de hoogte van het minimaal vereiste cumulatief preferent dividendpercentage van de cum prefs.  Als dit betekent dat er een heel hoog dividendpercentage wordt vergoed op de cum prefs dan staat dat de opvolger in de weg om voldoende winstreserves over te houden om de cum prefs terug te kopen. Als zeer winstgevende ondernemingen worden overgedragen middels cum prefs dan zal het leiden tot een zeer hoog dividendpercentage. Dat is op zichzelf niet bezwaarlijk mits de opvolger in staat is om uit de resterende winst de aandelen binnen een redelijke termijn – maximaal tien jaar – volledig over te nemen. De BOR is dan niet van toepassing omdat de cum prefs niet zijn overgegaan krachtens erfrecht of schenking.

Een alternatief is om slechts een deel van de aandelen om te vormen in cum prefs.

Daarnaast kunnen de aandelen worden gefinancierd met een geldlening van een bank of een geldlening van de verkoper. Welke overweging de doorslag geeft is afhankelijk van een eigenlijk verwachte toekomstige winst of een verwachte toekomstige cashflow. Dat zou dus voor elke onderneming anders kunnen zijn.

Conclusie

Anders gezegd cum prefs zijn goed te gebruiken bij familiebedrijfsoverdrachten. Belangrijk is dat er zorgvuldig gehandeld wordt en dat met een specialist wordt gesproken.

Bovendien is een belangrijke andere conclusie dat als je een dergelijke structuur wilt neerzetten je dat tijdig moet doen en niet pas vlak voor de geplande bedrijfsopvolging. Laat u zich goed adviseren door tijdig aandacht te besteden aan deze problematiek. Ik wil u graag helpen of doorverwijzen naar een andere specialist die u verder kan helpen.

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Waarde inschatting van hun onderneming
Waarde inschatting van hun onderneming

Toen ik in 2007 actief werd in de markt van…

0 comments
bedrijfsopvolgingsregelingen
Bedrijfsopvolgingsregelingen

Nederlandse bedrijfsopvolgingsregelingen in het kort. Bij de overgang van een…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin